Videovalve OÜ austab ja kaitseb klientide privaatsust. Lähtuvalt sellest on alljärgnevalt kirjeldatud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad klientide andmete kogumist, avaldamist, kasutamist, talletamist ning edastamist. Meie e-pood on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

E-poe kasutamist loeme Teie nõusolekuks käesolevate privaatsustingimustega.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on andmed, mida Videovalve OÜ kogub kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente meie tooteuudistest ja kampaaniatest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast andmebaasist igal ajal eemaldada. Kliendil on võimalik loobuda uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võime avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena, näiteks transporditeenuseid pakkuvatele partneritele või inkassoteenusega tegelevatele ettevõtetele.

KLIENDI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist ja kustutamist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Videovalve OÜ poolt kasutatava majandustarkvara ja veebilehe serveris, mis asub Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on Videovalve OÜ töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Videovalve OÜ e-poodi kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@videovalve.ee või telefoni teel 6715042.